Update Geriatriedagen

Met oog op de actuele ontwikkelingen van de aanhoudende COVID-19 pandemie, en de werkdruk in de ziekenhuizen, thuiszorg en verpleeghuizen lijkt het niet verstandig om fysiek bij elkaar te komen op 10 & 11 februari 2022 in Congrescentrum 1931, te 's-Hertogenbosch. De organiserende verenigingen hebben dan ook gezamelijk besloten om de Geriatriedagen 2022 volledig online te laten plaatsvinden op de reeds gereserveerde data. Momenteel wordt de registratie module omgebouwd voor online deelname. Naar verwachting is deze maandag 6 december weer geopend. Gelieve de website www.geriatriedagen.nl in de gaten te houden voor actuele informatie.