welkom!

WELKOM IN GRONINGEN, DE GEZONDSTE STAD VAN NEDERLAND!

3e Nationaal Prehabilitatie Congres op 21 september 2023 in Groningen!

TERTIAIRE PREVENTIE LOONT!

Op donderdag 21 september 2023 verwelkomen wij u graag in het UMCG in Groningen. Kom samen met ons te weten hoe prehabilitatie ook in uw ziekenhuis kan leiden tot minder complicaties, een sneller en beter herstel en een besparing in de zorgkosten. De congrescommissie is momenteel druk bezig het programma vorm te geven welke binnenkort bekend zal worden gemaakt op deze congreswebsite.

Met vriendelijke groet, 
Namens UMCG, de Stichting Fit4Surgery, en de Werkgroep Prehabilitatie  

Prof. dr. Joost M. Klaase
HPB en Levertransplantatiechirurg UMCG 

Drs. Heleen Driessens
Arts-onderzoeker prehabilitatie UMCG 

Drs. Allard Wijma
Arts-onderzoeker prehabilitatie UMCG


Websites:
www.prehabcongres.org
www.fit4surgery.nl
LinkedIN

Terugblik 2022: